Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 2 Tachwedd 2011

AIL GYDIA’N DY GYMRAEG GYDA SBLISH SBLASH BABIS DŴR

Mae prosiect newydd ‘SBLISH SBLASH BABIS DŴR’ ar gyfer babis 0 – 3 oed yn gyfle gwych i rhiant a babi ddod yn gyfarwydd â sgiliau nofio mewn awyrgylch hwyliog ac ymarfer eu Cymraeg yr un pryd. Bydd Menter Caerdydd yn cynnal cyfres o chwech sesiwn yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed dros fisoedd y Gaeaf, yn dechrau ar Dachwedd y 24ain. Bydd y sesiynau’n rhedeg rhwng 10.30am a 11am.

£35 yw cost y cwrs (Mae gostyniad o 50% i’r di-waith)

 

Mae croeso cynnes i siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a rhieni sy’n awyddus i ail gydio’n eu Cymraeg . Drwy chwarae, chân a chwpaned o goffi, byddi’n ail gydio’n dy Gymraeg ac yn mwynhau ar yr un pryd!

 

Dwi ddim wedi siarad llawer o Gymraeg ers gadael Glantaf 10 mlynedd yn ôl, ond mae SBLISH SBLASH yn gyfle gret i fi ddechrau siarad Cymraeg gyda Ela fy merch fach sy’n naw mis oed – a gwneud ychydig o ymarfer corff yr un pryd!”

Am fwy o wybodaeth, ac i gofrestru, ewch i wefan y Fenter – www.mentercaerdydd.org

Mae Menter Caerdydd yn darparu’r cyrsiau mewn partneriaeth â Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’r Mudiad Ysgolion Meithrin.

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org

SBLISH SBLASH BABIS DŴR
Canolfan Hamdden y Tyllgoed
10.30am – 11am
Tachwedd 24, Rhagfyr 1 ac 8, Ionawr 5, 12 ac 19
£35 am 6 sesiwn (Hanner pris i’r di-waith)
Croeso i fabis 0 – 3 oed a’u rhieni.