Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Pel-Rwyd Y Gorllewin

Blwyddyn 3-6

Nos Fawrth

Cyfle i ddysgu sgiliau Pel-Rwyd o dan arweiniad tiwtoriaid cymwys a phroffesiynol. Mae'r clwb yn rhan o Gynghrair Iau Caerdydd a'r Fro ac yn cynrychioli'r Urdd mewn gemau misol.

 

17:15-18:15

 

Cychwyn:12fed o Fedi, 2017

Dim sesiwn hanner tymor: 31ain o Hydref, 2017

Diwedd tymor: 5ed o Ragfyr, 2017

 

 

 

 

 

 

 

  

Ysgol Gymraeg Treganna

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru