Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 24 Hydref 2011

Cyrsiau Undydd i Oedolion- byth rhy hen i ddysgu!

Sut mae creu y cinio nadolig perffaith?  Dyna gwestiwn a gaiff ei ateb ar gwrs coginio undydd, sy’n rhan o gyfres o gyrsiau i oedolion a gaiff eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg ar ddydd Sadwrn, 26ain Dachwedd dan arweiniad Menter Caerdydd mewn partneriaeth a Chyngor Caerdydd..

O ganllawiau ar sut i greu crefftau Nadolig effeithiol a rhesymol i gwrs Arlunio, Ysgrifennu Creadigol, Dawnsio Lladin i gwrs hanes gyda’r Hanesydd John Davies; mae rhywbeth at ddant pawb a rhestr lawn o’r cyrsiau ar wefan y Fenter neu drwy ffonio 029 2068 9888 begin_of_the_skype_highlightinend_of_the_skype_highlighting.

 “Mae’r cyrsiau undydd i oedolion wedi eu sefydlu ers dwy flynedd bellach ac maent yn boblogaidd dros ben ymysg croesdoriad eang o oedran,” medd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd. “O drefnu’r cyrsiau yma ar gyfer mis Tachwedd  mae’n gyfle i gynnwys un neu ddau o gyrsiau amserol ond mae digon at ddant pawb – boed nhw yn hwyl yr ŵyl a’i peidio!”

Am rhagor o wybodaeth ewch i wefan MenterCaerdydd.org neu tudalen Facebook Menter Caerdydd.