Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 14 Medi 2011

Rhowch gynnig ar un o glybiau plant newydd Menter Caerdydd

Bydd rhaglen gynhwysfawr Menter Caerdydd o weithgareddau penwythnos ac ar ôl ysgol yn ail- gychwyn yn ystod mis Medi ar draws y ddinas dros dymor yr Hydref.

Eleni, bydd modd i blant ymuno gyda’r Clwb Dawns, Clwb Celf, Hoci, Nofio, Rygbi, Gymnasteg lefel 1 & 2, Drama Bach a Ffwrnais Awen.

Mae pob cwrs yn rhedeg am ddeuddeg wythnos, a gobeitho bod cwrs yno i bawb. Ceir rhestr lawn o gyrsiau, prisiau a mwy o wybodaeth ar wefan newydd y Fenter sef www.mentercaerdydd.org

“Mae Menter Caerdydd wedi bod yn cynnig cyrsiau cyfrwng Cymraeg i blant ysgolion cynradd ers dros 7 mlynedd bellach. Mae’n holl bwysig fod plant yn cael cyfle i wneud defnydd o’r iaith Gymraeg tu allan waliau’r ysgol mewn awyrgylch hapus a hwyliog” medd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd.

Mae Menter Caerdydd yn cynnig y rhaglen o weithgareddau mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, Cyngor Sir Caerdydd a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth cystylltwch â Sian Lewis ar 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org