Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 13 Medi 2017

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes

Rydym yn chwilio am swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes yng Nghaerdydd a'r Fro.

Cyflog: £23,166- £25,694 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf gyda’r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swydd i ddechrau mor fuan a phosib.

Lleoliad: CAERDYDD A BRO MORGANNWG

A hoffech weithio i brosiect newydd cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg. Bydd  posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeiswyr llwyddiannus. 

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais: http://mentrauiaith.cymru/newyddion/hysbyseb-swydd-swyddogion-datblygu-cymraeg-byd-busnes/

post@mentrauiaith.cymru
01492 643 401

Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun 25ain o Fedi 2017
Dyddiad cyfweld: Wythnos 2il o Hydref

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru.