Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Medi 2017

Pwyllgor Apel

Mae Pwyllgor Apêl Llandaf a Danescourt yn eich gwahodd i ymuno â nhw am Ginio Dydd Sul, dydd Sul nesaf, Medi'r 17eg yng Nghanolfan Mihangel Sant Llandaf am 1 o'r gloch.

Cyfle gwych i fwynhau cinio blasus, cwmnïaeth ddifyr a chefnogi'r Eisteddfod ar yr un pryd.

Pris: £20

Plant dan 12 - £7.50
Disgyblion Uwchradd - £12.50
Mae'r pris yn cynnwys cinio Sul dau gwrs, diod ysgafn a chyfle i grwydro o amgylch gerddi a’r adeiladau hanesyddol

Dyma'r cyfle olaf y cewch chi i fwyta yng Ngholeg Mihangel Sant gyda llaw, oherwydd dyma'r pryd cyhoeddus olaf bydd y Coleg yn ei gynnig i'r cyhoedd, felly peidiwch â cholli'r cyfle hanesyddol yma!

Tocynnau/Tickets
E-bost: pwyllgorllandaf2018@gmail.com
Ffôn: 07872019705

Croeso ichi ddod â diodydd alcohol eich hunain, ond bydd cost ychwanegol o £3
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech archebu tocynnau'n fuan, er mwyn inni gael syniad da o'r niferoedd.