Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Medi 2017

Cynulleidfa

“Gwahoddwn chi i ymuno a ni yn y recordiad yma yng nghwmni Nigel Owens a'i westeion, ar nos Fercher yr 20fed o Fedi yn y BBC. Cysylltwch a Georgia Dandy ar 02920 838120, neu Alaw Fflur ar 07557915006 os hoffech ymuno!