Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Medi 2017

Gwales

Ymuna gyda’r chwyldro – dere i lansiadau GWALES gan Catrin Dafydd yng Nghaerdydd!

 

Lansio yn Hen Ysgoldy’r Eglwys, Radur, Caerdydd

am 7.30yh, nos Wener 15fed o Fedi

yng nghwmni Catrin Dafydd a Catrin Beard gyda Heather Jones yn canu.

 

£5 ar y drws gyda’r elw yn mnyd i apêl Eisteddfod 2018 Cylch Radur a’r Garth.

 

Lluniaeth ar gael.

 

Croeso cynnes i bawb!