Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Medi 2017

Dosbarthiadau Ffitrwydd i Oedolion

Cyrsiau 12 wythnos newydd yn dechrau'n fuan yng nghampfa Iechyd Da...

PILATES
Bob Nos Fawrth
7.30pm - 8.30pm
£60
Tiwtor: Mari-Wyn Elias Jones

Cwrs yn dechrau Nos Fawrth, Medi 19

FFITRWYDD METABOLIG (Hiit)
Bob Nos Iau
5.30pm - 6pm
£54
Tiwtor: Cadi Fôn

Cwrs yn dechrau Nos Iau, Medi 21

Gallwch gofrestru arlein neu ebostio angharad@mentercaerdydd.cymru

http://bit.ly/oedolion2017