Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Medi 2017

Holi Caerdydd

Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn Arolwg Holi Caerdydd 2017. 

Os nad ydych wedi ymateb, mae Cyngor Caerdydd eisiau clywed gennych!

Drwy gymryd rhan yn ein harolwg preswylwyr gallwch:

• Rannu eich profiadau o wasanaethau cyhoeddus

• Ein helpu i ddeall beth sy’n bwysig i chi a’ch cymunedol leol

• Dylanwadu ar newidiadau a gwelliannau ar gyfer darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol

Cwblhau   yma

Mae’r arolwg yn cau Ddydd Sul, 24 Medi 2017.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r holiadur anfonwch e-bost i ymgynghoriad@caerdydd.gov.uk