Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 7 Medi 2017

Gol

Mae tymor newydd o wersi pêl-droed ar y penwythnos yn cychwyn yng Nghanolfan Pêl-droed Gôl i blant 4-11. Eleni, mae cyrsiau hefyd yn cael eu cynnal eto ar foreau Sul.

Mae sesiynau ar gael am 9 o’r gloch a 10 o’r gloch ar fore Sadwrn ac am 9.45 o’r gloch yn unig ar fore Sul. Cyfle i blant ymuno â strwythyr timau Clwb Cymric.

Cewch bwcio lle trwy ffonio 029 20375760.