Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 7 Medi 2017

Hoci

Tîm Hoci Cymric i ferched

Sesiynau hyfforddiant yn cychwyn Nos Lun 11 Medi

Amser: 7-8yh

Lleoliad: Canolfan Hamdden Tyllgoed gyda gemau’n cael eu chwarae ar benwythnosau yn Ysgol Glantaf. 

 

Eisiau cyfle i chwarae Hoci mewn awyrgylch gymdeithasol? Mae Tîm Hoci Cymric yn paratoi ar gyfer tymor newydd yng Nghyngrhair De Cymru yn y 3ydd is-adran. Mae croeso mawr i rai sydd efallai heb afael yn eu ffon hoci ers ddyddiau’r ysgol, neu erioed! Am fwy o fanylion neu i yrru neges ewch i’n tudalen Facebook (/hocicymric) neu Twitter (@HociCymric). *Sesiwn flasu ar gyfer aelodau newydd am ddim