Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 5 Medi 2017

Drama Bach

CLWB DRAMA BACH Y DRE

Derbyn - Blwyddyn 3

Bore Sadwrn 10.15-11.15am

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan a Rhianna.

 

Cychwyn: Dydd Sadwrn, 16eg o Fedi, 2017

Hanner Tymor, dim sesiwn: 28ain o Hydref, 2017

Diwedd Tymor: 9fed o Ragfyr, 2017

Yr Hen Lyfrgell

£48.00 12 wythnos

am fwy o wybodaeth sian.davenport@mentercaerdydd.cymru

COFRESTRU AR-LEIN