Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 5 Medi 2017

Y Gadair Wag

Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno

Y Gadair Wag gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru

Sioe farddoniaeth amlgyfrwng sy'n edrych ar hanes Hedd Wyn o'r newydd, gan archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth

 

23 Medi 2017 am 7.30pm

Festri y Tabernacl, Yr Aes, Caerdydd

 

Pris tocyn £12 (i gynnwys diod)

I gadw tocyn wrth y drws, cysylltwch a 07816 456660

*Rydym yn deall bod y rhif ffôn yn anghywir yn ein neges blaenorol. Dyma'r rhif cywir i brynu tocynnau.

 

Holl elw at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Cronfa Grangetown, Y Bae a Chanol y Ddinas