Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 4 Medi 2017

TRIP SGÏO MENTER CAERDYDD SKIING TRIP

TRIP SGIO MENTER CAERDYDD SKIING TRIP

GWYLIAU PASG: 31/03/18 – 07/04/18

Hotel Haus Lungau Bruderhausgasse 199 A-5570 Mauterndorf


Mae’r trip yn gyfle arbennig i fwynhau gwyliau sgïo yng nghwmni teuluoedd a ffrindiau o ardal Caerdydd. 
Bydd 2 aelod o staff Menter Caerdydd yn arwain y trip ynghyd a chynrychiolydd o gwmni sgïo Snowstyle. 
Bydd y gwersi sgïo wedi ei theilwra i blant ac oedolion fydd ar drip Menter Caerdydd yn unig a bydd cyfle yn ôl y galw i gael gwersi gan hyfforddwyr sy’n siarad Cymraeg.  Mae’r trip yn gyfle gwych i blant siarad Cymraeg drwy gydol yr wythnos a gwneud ffrindiau newydd a chyfle hefyd i Ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg tra’n sgïo ac yn mwynhau ar y run pryd!!

Lle ar gyfer 80 o bobl. 

Oedolyn: £699 (17+)

Plentyn: £599 (4+)

Plentyn dan 4oed a ddim yn sgïo - £399

BLAENDAL O : £100 ER MWYN SICRHAU LLE AR Y TRIP. (NI FYDD MODD AD-DALU)

AM FWY O WYBODAETH AC I DDERBYN PECYN GWYBODAETH CYSYLLTWCH Â :

lia@mentercaerdydd.cymru