Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

TRIP SGIO MENTER CAERDYDD SKIING TRIP

Oedolion a Phlant

GWYLIAU PASG: 31/03/18 – 07/04/18

Mae’r trip yn gyfle arbennig i fwynhau gwyliau sgïo yng nghwmni teuluoedd a ffrindiau o ardal Caerdydd.  Bydd 2 aelod o staff Menter Caerdydd yn arwain y trip ynghyd a chynrychiolydd o gwmni sgïo Snowstyle.  Bydd y gwersi sgïo wedi ei theilwra i blant ac oedolion fydd ar drip Menter Caerdydd yn unig a bydd cyfle yn ôl y galw i gael gwersi gan hyfforddwyr sy’n siarad Cymraeg.  Mae’r trip yn gyfle gwych i blant siarad Cymraeg drwy gydol yr wythnos a gwneud ffrindiau newydd a chyfle hefyd i Ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg tra’n sgïo ac yn mwynhau ar y run pryd!!

 

Lle ar gyfer 80 o bobl. 

 

Oedolyn: £699 (17+)

Plentyn: £599 (4+)

Plentyn dan 4oed a ddim yn sgïo - £399

 

BLAENDAL O : £100 ER MWYN SICRHAU LLE AR Y TRIP. (NI FYDD MODD AD-DALU)

 

AM FWY O WYBODAETH AC I DDERBYN PECYN GWYBODAETH CYSYLLTWCH Â :

lia@mentercaerdydd.cymru

 

Hotel Haus Lungau Bruderhausgasse 199 A-5570 Mauterndorf

£100.00

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
lia@mentercaerdydd.cymru