Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 31 Awst 2017

Swydd: Hyfforddwr Nofio

 

***SWYDD NEWYDD***

HYFFORDDWR NOFIO

Mae Menter Caerdydd, ar y cyd ag Adran Chwaraeon Yr Urdd, yn edrych i benodi hyfforddwr neu hyfforddwraig nofio gymwys, frwdfrydig a phrofiadol i redeg sesiynau nofio i fabanod 0-4 oed a'u rhieni, drwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghaerdydd.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddianus ddal cymhwyster ASA Lefel 2 Tiwtora Nofio - ynghyd a dal, neu bod yn fodlon gweithio tuag at, tystysgrif ASA Lefel 2 Tiwtora Aquatics.

Cyflog i'w drafod, yn seiliedig ar brofiad.


Am fwy o wybodaeth neu i wneud neud cais: menter@caerdydd.cymru / 029 2068 9888