Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 29 Awst 2017

Swydd: Arweinydd Amser Stori

SWYDD: ARWEINYDD AMSER STORI

 

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am unigolyn addas a brwdfrydig i arwain sesiynau Amser Stori ar draws y ddinas yn ystod tymor ysgol.

Teitl y Swydd: Arweinydd Amser Stori

Lleoliad y Swydd: Lleoliadau amrywiol ar draws Caerdydd

Cyfnod: Mae'r sesiynau Amser Stori yn cael eu cynnal yn wythnosol yn ystod tymor ysgol yn unig. Bydd cyfanswm o 6 sesiwn wythnosol, wedi eu amserlennu fel a ganlyn:

Dydd Llun: Llyfrgell Canolog Caerdydd 11-11:30am

Dydd Mawrth: Hyb Grangetown 11-11:30am / Llyfrgell Eglwys Newydd 14:15 – 14:45pm

Dydd Mercher: Llyfrgell Radyr 10:30 – 11am

Dydd Gwener: Llyfrgell Treganna 10:30 – 11am

 

Cynigir y swydd barhaol ar sail cyfnod prawf o hanner tymor (Medi – Tachwedd)

 

Tâl: £25 y sesiwn = £150 yr wythnos. Mae'r cyfradd yr awr yn cynnwys costau teithio.

Yn atebol i: Swyddog Gofal a Theulu, Menter Caerdydd

 

Dyletswyddau'r Swydd:

Arwain sesiynau stori a chân, yn addas i blant 0-4 mlwydd oed.

Mae'r sesiynau 30 munud yn cynnwys darllen stori, canu a chrefftau thematig.

6 sesiwn wythnosol ar draws Llyfrgelloedd Caerdydd.

 

Cymwysterau / Gofynion Hanfodol:

Dealltwriaeth o waith Menter Caerdydd

Trwydded yrru llawn a defnydd o gar.

Sgiliau arwain a'r gallu i ymateb i sefyllfaoedd yn hyderus.

Profiad o ddelio gyda'r cyhoedd.

 

Dyddiad cau: 12pm Llun, Medi 4ydd

Gwybodaeth / Ceisiadau: gwenno@mentercaerdydd.cymru / (029) 20689888