Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 22 Awst 2017

Y Gerddorfa Ukulele

Beth am ddysgu chwarae'r ukulele ac ymuno a'r Gerddorfa Ukulele y tymor hwn?
Neu os ydych chi'n chwarae'n barod, mae croeso mawr i chi ymuno gyda'r criw!

Ukulele i Ddechreuwyr
Bob Nos Lun
7.30pm - 9pm
£60
Cwrs 10 wythnos newydd yn dechrau Nos Lun, Medi 25

Y Gerddorfa Ukulele
Bob Nos Fercher
7pm - 9pm
£80
Cwrs 10 wythnos newydd yn dechrau Nos Fercher, Medi 27

Arweinydd y Gerddorfa: Mei Gwynedd

http://bit.ly/oedolion2017