Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

**Newydd** : Clwb Trampolin

Bl.3-6

Nos Wener, 16:30-18:30

**Newydd** : Clwb newydd sbon ar gyfer yr Hydref, wedi ei arwain gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol. 

 

 

16:30-17:30 : Bl.3+4 

17:30-18:30: Bl.5+6

 

Dechrau: 15fed o Fedi,2017

Hanner Tymor: 3ydd o Dachwedd

Gorffen: 8fed o Ragfyr, 2017

 

*Trefnir mewn partneriaeth rhwng Adran Chwaraeon yr Urdd, Cyngor Caerdydd, ac Menter Caerdydd.

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

£78.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru