Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

**Newydd** : Clwb Rygbi Powerleague - Merched

Bl. Derbyn - 1

Nos Wener, 16:30-17:30

Clwb Rygbi Bach newydd i ferched. Sesiynnau wedi eu rhedeg gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol o Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

Nos Wener, 16:30-17:30 - Cae rhif 9.

 

Dechrau: 15fed o Fedi, 2017

Hanner Tymor (dim sesiwn): 3ydd o Dachwedd, 2017

Gorffen: 8fed o Ragfyr, 2017 

 

*Trefnir mewn partneriaeth rhwng Adran Chwaraeon yr Urdd, Cyngor Caerdydd, a Menter Caerdydd.

Canolfan Powerleague, Manor Way.

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru