Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 4 Gorffennaf 2017

TAFWYL 2017

Tafwyl 2017 –Llwyddiant i’r ŵyl yng Nghaeau Llandaf

Mae Gŵyl Tafwyl wedi bod yn llwyddiant enfawr eto eleni. Yn ôl Menter Caerdydd, trefnwyr yr ŵyl, daeth dros 38,000 i Tafwyl 2017 – yn cynnwys digwyddiadau wythnos ffrinj Tafwyl a’r prif ddigwyddiad ar y 1af a’r 2il o Orffennaf.

Cafodd ffair Tafwyl 2017 ei chynnal yng Nghaeau Llandaf yn hytrach na Chastell Caerdydd eleni ac, ar adegau prysur, roedd dros 8,000 o bobol yn mwynhau’r digwyddiad ar yr un pryd. Roedd Tafwyl 2017 hefyd wedi denu mwy o bobol ifanc nag erioed o’r blaen yn ogystal â nifer mawr o bobol o ledled y wlad oedd yn mynychu Tafwyl am y tro cyntaf. 

Ymysg uchafbwyntiau Tafwyl 2017 oedd:

-           Sesiwn gyda rheolwr tîm pêl droed Cymru, Chris Coleman

-           Perfformiadau gan Geraint Jarman, Yws Gwynedd, Candelas a Meic Stevens

-           Llwyfan ysgolion Tafwyl yn croesawu ysgolion di-gymraeg yr ardal i berfformio

-           Prosiect bandiau ysgolion Tafwyl, gyda pherfformiadau gan fandiau Ysgolion Fitzalan, Whitchurch High, Glantaf, Plasmawr a Bro Edern yn dilyn gweithdai

-           Ardal Bwyd Stryd mwy nag erioed o’r blaen

-           Rêf Teulu ‘Big Fish Little Fish’ yn yr ŵyl am y tro cyntaf

-           Trac a Chwpwrdd Nansi yn curadu prynhawn o gerddoriaeth werin

Dywed y trefnwyr: “Mae Tafwyl yn parhau i fynd o nerth i nerth – gyda dros 38,000 o bobol yn mynychu eleni. Rydym yn falch iawn bod yr ŵyl wedi’i sefydlu fel digwyddiad blynyddol allweddol i Gymry Cymraeg a ddi-gymraeg Caerdydd a thu hwnt.

“Unwaith eto mae Tafwyl wedi profi pam ei fod yn un o brif ddigwyddiadau yng nghalendr y ddinas – yn codi proffil cerddoriaeth, celfyddydau a diwylliant Cymru. Mae’r digwyddiad hefyd wedi cael effaith positif iawn ar y gymuned leol – yn enwedig busnesau - a hoffwn ddiolch i bawb am roi croeso cynnes i ni”.

Meddai Geoff White-Park, perchennog Cafe Castan: “Fel perchennog busnes, rydw i’n hapus iawn bod Tafwyl wedi dod i’r ardal eleni. Rwyf yn llawn edmygedd ag ansawdd a threfniadaeth y digwyddiad. Rydw i’n gobeithio y bydd Tafwyl yn dychwelyd i’r gymuned eto yn y dyfodol”.

Cafodd Tafwyl 2017 yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Caerdydd, Celfyddydau & Busnes Cymru, Cronfa Loteri Fawr a BBC Cymru. Cafodd hefyd ei noddi gan New Directions, Capital Law, Equinox Communications, Clwb Ifor Bach, Jiráff Gwyrdd, Academi Hywel Teifi a Choleg Caerdydd a’r Fro.

 

-DIWEDD-