Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 15 Mehefin 2017

Ysgol Uwchradd Fitzalan a Whitchurch High yn creu bands Cymraeg i Tafwyl

Eleni am y tro cyntaf yn dilyn cefnogaeth gan Arts and Business Cymru a Chronfa Arian i Bawb Loteri Cymru bydd disgyblion ysgolion uwchradd Fitzalan, Whitchurch High, Glantaf, Plasmawr a Bro Edern yng Nghaerdydd yn cydweithio gyda’r actores/cantores Tara Bethan a’r cerddor proffesiynol Mei Gwynedd i gynnal gweithdai creu bands i’w lwyfannau yn Tafwyl.

Bydd y disgyblion rhwng yr oedrannau o flwyddyn 10 - 13 yn cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd yn y gweithdai gan gynnwys elfennau cynhyrchu, coreograffi a pherfformio. 

Bydd y perfformiadau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn Tafwyl, 1af a’r 2il Orffennaf yn y Yurt T (sef y Babell Ieuenctid).  Yn ystod y penwythnos fydd yr Yurt T yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau wedi ei deilwra ar gyfer Ieuenctid y Ddinas gan gynnwys perfformiadau bandiau byw, gweithday ‘glitter body art’, sesiwn comedi, gweithdy printio sgrin, cwis cerddoriaeth, gweithdy hoola hoop a llawer iawn mwy - i gyd am ddim!

I ddisgyblion Fitzalan a Whitchurch High, hwn fydd y tro cyntaf o bosib iddynt ymweld â Tafwyl gan obeithio bydd yn brofiad gwefreiddiol, a chyfle i gael blas ar fywyd a diwylliant Cymraeg y Ddinas mewn awyrgylch croesawgar llawn hwyl.

DIWEDD

Bydd y gweithdai’n digwydd yn yr ysgolion ar y dyddiadau canlynol...

Ysgol Whitchurch High 14/6/17
Ysgol Fitzalan 16/6/17
Ysgol Glantaf                     20/6/17
Ysgol Bro Edern                 21/6/17
Ysgol Plasmawr                 22/6/17