Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 5 Ebrill 2017

Menter Caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth gyda Choleg Caerdydd a'r Fro

Mae annog a hwyluso busnesau bach yng Nghymru i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn golygu bod yr iaith yn cael ei weld a’i chlywed yn ein cymunedau.

 

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn gweithredu cynllun peilot newydd i annog busnesau i weld gwerth dwyiethrwydd ac ymgorffori’r Gymraeg yn eu busnesau. Mae’r cynllun hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith fel rhywbeth sy’n medru cael ei ddefnyddio’n naturiol gan gwsmeriaid a chynyddu’r ewyllys da yn y gymuned.

 

Mae’r cynllun peilot, sydd yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n cymryd rhan, yn paratoi proffil syml i adnabod gofynion y busnes  a chynnig cymorth a chyngor ymarferol  ar sut i gynyddu darpariaeth.

 

Os oes diddordeb gyda chi i wybod mwy am y prosiect ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch gyda Leanne Rochefort- Shugar ar   029 2068 9888 / leanne@mentercaerdydd.cymru

 

Diwedd

 

Am wybodaeth pellach: Sian Lewis | 029 2068 9888 | sianlewis@mentercaerdydd.cymru

 

Nodiadau i’r Golygydd

Sefydlwyd Menter Caerdydd ym mis Mehefin 1998, gyda'r nod o hyrwyddo ac ehangu'r defnydd o'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd drwy greu cyfleoedd i drigolion y ddinas i ddefnyddio'r iaith tu allan i oriau gwaith a gatiau'r ysgol.

Mae Menter Caerdydd yn cyflogi 8 aelod o staff ar gytundebau parhaol ac 132 o staff achlysurol sy’n gweithio ar ein gwasanethau. Mae gwaith craidd y Fenter wedi’i ganolbwyntio ar y sectorau canlynol-

  • Hyrwyddo a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg
  • Cynyddu hyder a newid agweddau pobl tuag at yr iaith Gymraeg
  • Cryfhau’r Gymraeg a’i ddefnydd ymysg Teuluoedd
  • Cryfhau’r Gymraeg ymysg pobl ifanc 16 – 24 oed drwy wasanaethau economaidd
  • Datblygu Gwyliau Cymraeg i godi ymwybyddiaeth am yr Iaith Gymraeg
  • Sirchau platfform amlwg i’r iaith Gymraeg a’r lefel ddigidol

 

Mae’r prosiect hwn yn rhan o weledigaeth ac uchelgais Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.