Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Rygbi Powerleague - Bechgyn

Derbyn a Blwyddyn 1

Nos Wener, 16:30-17:30

Cyflwyniad i  ddysgu sgiliau pel, gweithio fel tim a rheolau'r gem. Dysgwyd gan tiwtoriaid cymwys a phrofiadol

 

Cychwyn: 15fed o Fedi, 2017

Dim sesiwn, h a n n e r t ymor: 3ydd o Dachwedd, 2017

Diwedd tymor: 8fed o Ragfyr, 2017

 

 

 

Canolfan Powerleague

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru