Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 18 Ionawr 2017

Mwy o Gymraeg os gwelwch yn dda?

Mae annog a hwyluso busnesau bach yng Nghymru i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn golygu bod yr iaith yn cael ei weld a’i chlywed yn ein cymunedau.

 

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn gweithredu cynllun peilot newydd i annog busnesau i weld gwerth dwyiethrwydd ac ymgorffori’r Gymraeg yn eu busnesau. Mae’r cynllun hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith fel rhywbeth sy’n medru cael ei ddefnyddio’n naturiol gan gwsmeriaid a chynyddu’r ewyllys da yn y gymuned.

 

Mae’r cynllun peilot, sydd yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n cymryd rhan, yn paratoi proffil syml i adnabod gofynion y busnes  a chynnig cymorth a chyngor ymarferol  ar sut i gynyddu darpariaeth.

 

Os oes diddordeb gyda chi i wybod mwy am y prosiect ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch gyda Leanne Rochefort- Shugar ar   029 2068 9888 / leanne@mentercaerdydd.cymru

 

Diwedd