Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Nofio Y Tyllgoed - Rhestr aros i blant newydd

Derbyn i Flwyddyn 6

Nos Fercher

Cwrs N o f i gyda tiwtoriaid cymwys a phrofiadol yn dilyn cwrs Aqua Passport

 

Cychwyn: 13eg o Fedi, 2017

Dim sesiwn hanner tymor: 1af o Dachwedd, 2017

Diwedd tymor: 6ed o Ragfyr, 2017

 

Sesiwn 1: 17:00-17:30 (Ton 1a)

Sesiwn 2: 17:30-18:00 (Tonnau 1b, 2, 5a) 

Sesiwn 3: 18:00-18:30 (Tonnau 3a, 3b, 5b)

Sesiwn 4: 18:30-19:00 (Tonnau 4a, 4b, 6)

Sesiwn 5: 19:00- 19:45 (Tonnau 7, 8)

 

  www.aquapassport.org

Mae rhestr aros i blant newydd.

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

£70.80 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru