Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Miri Dolig

0-5 oed a'u rhieni

Dydd Sadwrn Rhagfyr 9fed 3 - 4:30pm

 

Dewch i fwynhau cyffro'r Nadolig gyda Miri Dolig Menter Caerdydd - cewch ymuno yn ein sesiwn stori Nadoligaidd, canu carolau, creu crefftau hyfryd a mwynhau mins pei (neu ddwy!)

Yn bwysicaf oll, bydd Sion Corn yno gyda llond sach o anrhegion i'w rhannu!!

 

 

Yr Hen Lyfrgell

£5.00 y plentyn

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru