Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Gymnasteg Bach

2 oed i 4 oed

Dydd Sadwrn 16eg Medi - 9fed Rhagfyr

Gymnasteg Bach gyda thiwtoriaid cymwys a phrofiadol mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd:-

8:30am - 9:00am

Oedran 2-4 oed.

Cwrs 12 wythnos 16 Medi - 9 Rhagfyr (Dim sesiwn hanner tymor - 28ain Hydref)

 

Trefnwyd mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd

Planet Gymnastics, Heol Penarth, CF11 8TR

£36.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru