Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Gymnasteg Bach

2 oed i 4 oed

Dydd Sadwrn: 13.01.18 - 24.03.18

Gymnasteg Bach gyda thiwtoriaid cymwys a phrofiadol, mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd:-

8:30am - 9:00am

Oedran 2-4 oed.

Cwrs 10 wythnos 13eg Ionawr - 24ain Mawrth (dim sesiwn hanner tymor - 17eg Chwefror)

 

Trefnwyd mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd

Planet Gymnastics, Heol Penarth, CF11 8TR

£30.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru