Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 25 Ionawr 2011

Dwynwen ar Daith o amgylch Caerdydd

 

Cychwyn y daith i Dwynwen oedd siop John Lewis yn y brifddinas lle bu’n croesawu siopwyr ynghyd â staff Menter Caerdydd.

Roedd John Lewis yn falch iawn o gael croesawu Dwynwen i’r siop a rhoi help llaw i godi ymwybyddiaeth o’r dyddiad arbennig yma yng nghalendr y Cymry. Dywedodd Chris Earnshaw, Rheolwr Gyfarwyddwr John Lewis, Caerdydd,  “Mae John Lewis yn falch iawn o’r siop sydd gennym yng nghalon prifddinas Cymru ac o’r herwydd yn falch iawn fod Dwynwen wedi dod i’n plith ddydd Mawrth i ddathlu nawddsant cariadon Cymru.”

“Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth efo John Lewis i’n galluogi i ddod â Diwrnod Santes Dwynwen yn fyw ar strydoedd Caerdydd,” medd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd. “Fe ddaeth Dwynwen â hwyl fawr i’r brifddinas ddydd Mawrth tra’n codi ymwybyddiaeth o’r dathliad unigryw yma.”

Wedi cyfnod y John Lewis, aeth Dwynwen yn ei blaen i’r Asiantaeth Safonnau Bwyd i gyflwyno Dwynwen-o-gram i Sioned Mai Owen.

Wedi ei enwebu gan ei dyweddi, Rhys Fidler nid oedd Sioned yn ymwybodol ei bod wedi ennill cystadleuaeth Menter Caerdydd i dderbyn tusw o flodau a photel o champagne gan Dwynwen, o flaen ei chydweithwyr.

Mae Rhys a Sioned yn priodi’n ddiweddarach eleni ac mae Rhys yn benderfynol o wneud 2011 yn flwyddyn arbennig. Fodd bynnag, nid oedd modd i’r cwpl ddathlu Santes Dwynwen yn y modd arferol gyda phryd o fwyd mewn restaurant arbennig gan eu bod yn ceisio arbed eu arian ar gyfer y briodas. Felly, mewn ymgais i godi calon Sioned, fe enwebodd Rhys ei ddyweddi am Dwynwen-o-gram.

“Mae Sioned yn dwli ar Santes Dwynwen bob blwyddyn ac mae’n arferiad i fynd am bryd o fwyd allan,” medd Rhys, sydd hefyd yn gweithio yn y brifddinas fel Ymgynghorydd Systemau Data. “Dwi’n talu am bopeth ac mae hi’n prynu anrhegion i fi. Ond gan fy mod yn ceisio arbed bob ceiniog ar hyn o bryd i dalu am y briodas, allwn ni ddim mynd allan eleni felly dyma feddwl y bydde Dwynwen-o-gram yn siwr o godi ei chalon. Dwi mor falch ei bod hi wedi ennill.”

“Mae Sioned yn gweithio yn yr Asiantaeth Safonnau Bwyd a dwi’n siwr y bydd derbyn tusw mawr o flodau gan galon anferth yn siwr o wneud gweddill genod y swyddfa yn genfigenus. Mae hynny’n golygu pwyntiau ‘brownie’ mawr i fi!” ategodd Rhys.

Derbyniodd Menter Caerdydd nifer o enwebiadau gan unigolion ar hyd a lled y brifddinas i dderbyn Dwynwen-o-gram. Mae’r rhesymau dros yr enwebiadau wedi bod yn wahanol iawn – o ddweud diolch am fod yn gefn iddynt drwy amser caled, dathlu penblwydd priodas arbennig neu i godi calon ffrind.