Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Dawnswyr Bach y Dre'

4-7 oed

Bore Sadwrn 9.30-10.15am

Clwb i blant ifanc i ddysgu sgiliau dawns modern, tap a stryd. Cyfle gwych i gadw'n heini a chryfhau'r corff gyda Trystan Ap Owen A Rhianna Loren

 

Cychwyn: 16eg  o Fedi, 2017

Hanner Tymor, dim sesiwn: 28ain o Hydref, 2017

Diwedd tymor: 9fed o Ragfyr, 2017

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

£42.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru