Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Drama Bach y Dre

Derbyn - Blwyddyn 3

Bore Sadwrn 10.15-11.15am

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan a Rhianna.

 

Cychwyn: Dydd Sadwrn, 22ain Ebrill 2017

Hanner Tymor, dim sesiwn: 27ain Mai 2017

Diwedd Tymor: 15fed Gorffennaf 2017

Yr Hen Lyfrgell

£48.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru