Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 10 Medi 2010

Hwyl, Sbort a Sbri Dros Hanner Tymor

‘Dewch i chwarae dros wyliau hanner tymor a hynny am ddim’.  Dyna’r neges gan Fenter Caerdydd ac Urdd Gobaith Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerdydd gyda dau ddiwrnod o chwarae i blant o bob oed dros y gwyliau.

Mae’r gweithgareddau hanner tymor yn dilyn cyfres o ddiwrnodau chwarae llwyddiannus iawn ar Gaeau Pontcanna dros wyliau’r haf pan ddaeth dros 350 o blant i fwynhau chwaraeon, arbrofi gyda colur dolur, gwneud cuddfannau a llawer mwy.

Un o’r rhai fu’n mwynhau’r sesiynnau oedd Gethin, sy’n saith oed ac yn byw yn yr Eglwys Newydd. “Mae’n gret i gael cymaint o blant eraill i chwarae â nhw. Dwi wedi bod yn chwarae efo’r gynau dŵr, gwneud cuddfan a chwarae pêl droed a tenis. Mae’n lot o hwyl.”

Mae’r diwrnodau chwarae yn addas ar gyfer plant o bob oed ac fe gynhelir y sesiynnau dros y gwyliau hanner tymor yn Nwyrain a Gorllewin y ddinas dydd Mercher a dydd Iau. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan newydd Menter Caerdydd www.mentercaerdydd.org neu ffonio Awel Davies ar 029 2068 9888.