Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 6 Ionawr 2011

Darpariaeth Gymnasteg yn ehangu

O fis Ionawr ymlaen bydd Menter Caerdydd yn ehangu’r ddarpariaeth gymnasteg yn y brifddinas. Yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Urdd, Cymdeithas Gymnasteg Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd mae gan Menter Caerdydd eisoes ddau glwb gymnasteg llewyrchus dros ben yng Nghanolfannau Hamdden Dwyrain Caerdydd a’r Tyllgoed. Bydd y clwb newydd yn cychwyn yn y Ganolfan Hamdden Ganolog i blant dros 8 mlwydd oed.

Ar hyn o bryd, mae 50 o blant yn rhan o’r cynllun sy’n digwydd ar ôl ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol ac wedi i’r clwb newydd gael ei sefydlu mae Menter Caerdydd yn gobeithio y bydd hyd at 75 o blant yn dysgu gymnasteg drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae gymnasteg yn un o ystod eang o weithgareddau ar ôl ysgol, penwythnosau a gwyliau a ddarperir gan Menter Caerdydd,” meddai Sian Lewis, Prif Swyddog y Fenter. “ Mae’n hanfodol fod plant a phobl ifanc yn cael y cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i giatiau’r ysgol ac rydym wedi gweld galw cynyddol am ein gweithgareddau dros y blynyddoedd diwethaf.”

Am ragor o wybodaeth am y clybiau gymnasteg a gweithgareddau eraill wedi eu trefnu gan Fenter Caerdydd, ewch i www.mentercaerdydd.org neu ffoniwch 029 2068 9888.