Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 26 Hydref 2010

Hanner Tymor Hapus i Griw'r Brifddinas

Yr wythnos yma (25 – 29 Hydref) bydd mwy o ddigwyddiadau i blant a phobl ifanc y brifddinas drwy gyfrwng y Gymraeg nag erioed o’r blaen, diolch i Fenter Caerdydd ac arian gan gynllun Cymorth dan nawdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Caerdydd.

O hwylio i siopa gyda siopwr personol, gymnasteg i ddawnsio stryd, mae dros 40 o weithgareddau ar gael i blant a phobl ifanc y brifddinas a phob un drwy gyfrwng y Gymraeg.

Datblygiad newydd sbon yw’r gweithgareddau Bwrlwm yn Ysgol Glan Morfa, Splot bob bore ac Ysgol Nant Caerau, Caerau bob prynhawn. Mae’r sesiynnau yma yn rhad ac am ddim ac yn gyfle gwych i blant oedran ysgol Gynradd gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae o bob math drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe gychwynodd y gweithgareddau ddydd Llun (25 Hydref) gyda cynlluniau gofal mewn tri o ysgolion cynradd Caerdydd – Ysgol Melin Gruffydd, Treganna a Berllan Deg – yn ogystal â sesiwn Gelf yn Neuadd Llanofer a Dawnsio Stryd yn y Chapter. Heddiw (26 Hydref) mae criw yn mynd i Lazer Tag a dydd Mercher bydd criw o 25 o ieuenctid yn cychwyn ar daith gyfrinachol am dridiau i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Brawd Mawr, wedi ei selio ar y rhaglen deledu boblogaidd.

Hefyd ddydd Mercher, bydd dau sesiwn o Hwyl Hydref, un yn Ysgol Bro Eirwg a’r llall yn Ysgol Plasmawr. Mae’r sesiynnau Hwyl yn rhad ac am ddim ac yn cynnig cyfle i blant gymryd rhan mewn gweithdai canu, dawnsio, chwaraeon, coginio, bît bocsio, sgiliau syrcas, colur dolur a chelf.

Gellir gweld yr amserlen lawn o ddigwyddiadau ar www.mentercaerdydd.org neu drwy ffonio 029 2068 9888.

Dywed Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd, “Dyma ein hanner tymor prysuraf erioed ac rydym yn falch iawn o allu cynnig cymaint o weithgareddau i blant a phobl ifanc y brifddinas. Rydym yn ddiolchgar iawn i gynllun Cymorth Cyngor Sir Caerdydd am y buddsoddiad ariannol sy’n ein galluogi i gynnig y digwyddiadau cyffrous yma.”