Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 12 Medi 2010

Clocsio, Celf, Canwio a Mwy i Blant Caerdydd

Bydd rhaglen gynhwysfawr Menter Caerdydd o weithgareddau penwythnos ac ar ôl ysgol yn ail- gychwyn yr wythnos nesaf – gyda rhai gweithgareddau newydd yn ogystal â’r hen ffefrynnau. Cynhelir y gweithgareddau mewn nifer o leoliadau ar draws y ddinas dros dymor yr Hydref.

Eleni, bydd modd troi llaw creadigol wrth i’r Clwb Celf gyfarfod am y tro cyntaf yn Neuadd Llanofer, Treganna bob nos Fercher a bydd gwersi nofio a gymnasteg i’w cael yng Nghanolfan Hamdden Lanrhymni y tymor hwn. Bydd y gwersi nofio poblogaidd yn parhau yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed yn ogystal â Clwb Drama Bach a Ffwrnais Awen yng Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd.

Mae pob cwrs yn para’ am ddeuddeg wythnos ag eithrio’r cwrs Canwio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn, Caerdydd sy’n para’ am ddeg wythnos. Ceir rhestr lawn o gyrsiau, prisiau a mwy o wybodaeth ar wefan newydd y Fenter sef www.mentercaerdydd.org

“Mae Menter Caerdydd wedi bod yn cynnig cyrsiau cyfrwng Cymraeg i blant ysgolion cynradd ers dros bum mlynedd bellach. Mae’r adborth gan y plant a’u rhieni yn ffafriol iawn ac mae’r ffaith eu bod yn dychwelyd atom flwyddyn ar ôl blwyddyn yn dysteb i hynny,” medd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd.

Mae Menter Caerdydd yn cynnig y rhaglen o weithgareddau mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, Cyngor Sir Caerdydd a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd.