Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 26 Mawrth 2015

10fed Tafwyl arbennig iawn

10fed Tafwyl arbennig iawn

Mae 2015 yn nodi blwyddyn arbennig iawn i ŵyl Tafwyl. Bydd ein 10fed Tafwyl yn digwydd dros ddau ddiwrnod eleni, ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd. Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae modd cynnal yr ŵyl boblogaidd dros ddeuddydd am y tro cyntaf eleni. Unwaith eto, byddwn yn dod â'r enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd - a heddiw gyda 100 diwrnod i fynd rydym yn falch o gyhoeddi ein acts cyntaf.

Yn edrych ymlaen at yr ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens;

"Nawr bod Tafwyl yn ddigwyddiad dau ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd, mae'r ystod o fandiau sydd yn chwarae yn gryfach nag erioed. Mae bandiau Cymraeg gwych o bob rhan o'r wlad yn chwarae, o'r hen ffefrynau i dalent newydd cyffrous. Mae'n line up bywiog a chyffrous fydd yn drac sain berffaith i'r penwythnos gwych! "

Ar ddydd Sadwrn Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, Swnami a Gwenno fydd ymhlith y bandiau yn diddanu ar y Brif Lwyfan, gyda Geraint Jarman, Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos Botwnnog yn ymuno â'r parti ar ddydd Sul.

Draw ar y llwyfan acwstig, Meic Stevens, Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M fydd ymhlith y cerddorion talentog. Eto eleni mae mynediad i'r ŵyl yn rhad ac am ddim.

I weld y line up llawn, ewch draw i www.tafwyl.org i weld ein fideo newydd.

I ffwrdd o'r llwyfannau, fel rhan o gynlluniau ar gyfer gŵyl deuddydd, mae digwyddiadau ac ardaloedd newydd cyffrous o fewn yr ŵyl yn cael eu cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf. Eto eleni bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 27ain Mehefin.

Dros y deng mlynedd diwethaf mae'r ŵyl wedi dathlu'r iaith Gymraeg mewn steil trwy ystod eang o weithgareddau ar draws ein prifddinas, erbyn hyn mae Tafwyl wedi sefydlu ei hun yn gadarn o fewn calendr gwyliau Cymru – dewch i ymuno â ni mewn parti mwy a gwell ddeng mlynedd yn ddiweddarach.

 

// DIWEDD

Ar gyfer pob ymholiad y wasg a chyfryngau cysylltwch â Llinos Williams (llinoswilliams@mentercaerdydd.org) neu Sara Jones (sarajones@mentercaerdydd.org) ar 02920689888. Delweddau o Tafwyl 2014 ar gael ar gais.

Nodiadau i Olygyddion

 - Tafwyl yw'r ŵyl flynyddol a sefydlwyd gan Menter Caerdydd yn 2006 i ddathlu'r defnydd o'r Gymraeg yng Nghaerdydd. Tafwyl 2014 oedd yr ŵyl mwyaf llwyddiannus hyd yma gyda      18,717 o ymwelwyr i gyd, gan gynnwys 16,534 i'r Ffair ar dir Castell Caerdydd. Eleni, mae cynulleidfa disgwyliedig o 25,000 o ymwelwyr dros y deuddydd.

 - Mae Tafwyl 2015 yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Caerdydd. Mae cynnal ail ddiwrnod Tafwyl yng nghastell Caerdydd yn bosibl diolch i gyllid ychwanegol gan Llywodraeth Cymru. 

Noddir y digwyddiad gan:

Prif Noddwr - Prifysgol Caerdydd; Prif Lwyfan - BBC Cymru; Llwyfan Acwstig - Clwb Ifor Bach; Pabell Ysgolion - Bay Resourcing; Ardal Blant - Boom Pictures; Chwaraeon - Doodson; Pabell Bwyd a Diod - Equinox Communications; Llwyfan y Porth - Canolfan Mileniwm Cymru; Bar - Carlsberg; Gwirfoddolwyr - Capital Law; Bake Off - Cyfreithwyr.com; Noson Theatr - Siop y Felin; Parti Parc - Miri Mawr; Pecyn Dysgwyr – Park Grove; Noddwr cyffredinol - S4C; Comedi - Adnod; Pêl-droed 5 bob ochr – Commercial Law

Line up llawn:

Ywain Gwynedd / H a'r Band / Gwenno / Swnami / Kizzy Crawford / Plu / Meic Stevens / Huw M / The Gentle Good / Gwyneth Glyn / Geraint Jarman / Candelas / Cowbois Rhos Botwnnog / HMS Morris / Lowri Evans / Iwcs a Gaff / Palenco / Kookamunga