Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Planed Gymnasteg Uwch

Lefel Aur ac Uwch

10:00-11:30 yb

Cwrs newydd mewn partneriaeth ag adran Chwaraeon yr Urdd i blant sydd wedi cwblhau Lefel Aur

 

Cychwyn : 16eg o Fedi, 2017

Hanner Tymor (dim sesiwn) :28ain o Hydref, 2017

Diwedd Tymor: 9fed o Ragfyr, 2017

.

Planet Gymnastics - Heol Penarth

£66.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru