Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 9 Rhagfyr 2014

Ymestyn Gwasanethau Hamdden Cymraeg i blant yng Nghaerdydd

 

Mae cynnig a chreu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol yn un o amcanion gwreiddiol  Menter Caerdydd, ag ar y cyd ag Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Caerdydd, rydym yn darparu 20 o glybiau hamdden i blant gan gynnwys Nofio, Gymnasteg, Pêl-Rhwyd, Rygbi ac Athletau, gyda 529 o blant yn dysgu sgiliau newydd ac ymarfer eu Cymraeg yn wythnosol.

Mewn ymateb i alw cynyddol am gyfleoedd dysgu nofio trwy gyfrwng y Gymraeg, rydym wedi llwyddo i sicrhau partneriaeth newydd gyda Chanolfan Hamdden Llanisien i gychwyn Clwb Nofio i Ddechreuwyr drwy’r Gymraeg yn y flwyddyn newydd.

Dyma’r trydydd Clwb Nofio Cymraeg i blant cynradd yn y ddinas, gan ymestyn y ddarpariaeth i Ogledd Caerdydd am y tro cyntaf.  Mae’r clwb newydd eisioes yn llawn gan danlinellu’r galw a’r angen i ddatblygu gwasanaethau hamdden Cymraeg i blant tu allan i oriau’r ysgol.

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn dangos bod Caerdydd datblygu’n gyflym fel dinas ddwyieithog. Bydd y bartneriaeth newydd hon yn galluogi i siaradwyr Cymraeg ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwych i siarad Cymraeg fel rhan o fywyd bob dydd” Cynghorydd Peter Bradbury, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol, Mentrau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol.

Diwedd

Am wybodaeth pellach: Sian Lewis on 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org