Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Nofio Llanisien - Rhestr aros i aelodau newydd

Dechreuwyr

Dydd Llun

Cwrs N o f i o yn addas ar gyfer dechreuwyr, o dan hyfforddiant tiwtoriaid cymwys o adran Cwaraeon yr Urdd, yn dilyn canllawiau Aqua Passport. 

 

Cychwyn: 11eg o Fedi, 2017

Hanner Tymor: 30ain o Hydref, 2017

Diwedd Tymor: 4ydd o Ragfyr, 2017

 

Ton 2 - 5.15-5.45yh

Ton 1 - 6.15-6.45yh

Ton 3 - 6.45-7.15yh

 

 

**Mae rhestr aros i blant newydd - cysylltwch ar e-bost am argaledd, os gwelwch yn dda.

 

Clwb wedi ei redeg mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Chwaraeon yr Urdd, a Cyngor Caerdydd

Canolfan Hamdden Llanisien

£70.80 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru