Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 19 Tachwedd 2014

Blwyddyn brysur arall i Fenter Caerdydd

 

http://bit.ly/teithiaubws

 

 

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Menter Caerdydd ar Dachwedd 13 gyda phrif neges y Cadeirydd, Eryl Jones yn cyhoeddi ein bod, drwy adeiladu ar lwyddiant y llynedd, wedi mynd o nerth i nerth drwy barhau i hybu a datblygu defnydd yr iaith Gymraeg yn y brifddinas drwy amrywiaeth eang o wasnaethau a gweithgareddau.

“Am flwyddyn! Mae hi wedi bod yn bleser bod yn Gadeirydd eleni. Mae’r Fenter wedi cryfhau’r berthynas gyda Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â llwyddo i greu partneriaethau newydd gyda Phrifysgol Caerdydd a chwmniau preifat” Eryl Jones, Cadeirydd Menter Caerdydd 

Roedd Gwyl Tafwyl yn un o lwyddiannau mawr y flwyddyn â 18, 717 o bobl yn mynychu’r Wyl yn ystod yr wythnos gan ddenu nawdd gan gyrff yn y sector cyhoeddus a preifat.

Bydd 2015 yn dod â chyfleoedd cyffrous a datblygiadau newydd gan gynnwys ymestyn Ffair Tafwyl i wyl 2 ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd ar Orffennaf y 4ydd a 5ed a’n bod wedi llwyddo i ddenu arian newydd trwy gais ‘Bwrw Mlaen’ Llywodraeth Cymru.

Wrth gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2014 roedd hi’n braf cael geiriau o gefnogaeth gan Phil Bale, Arweinydd Cyngor Caerdydd wrth i ni barhau i weithio tuag at y dyfodol.

Mae gweithio mewn partneriaeth gyda chorff mor uchel ei barch â Menter Caerdydd yn hanfodol wrth i ni barhau i hyrwyddo’r Gymraeg yn y ddinas”

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org