Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Pel-Rwyd Bach Bro Edern

Derbyn - blwyddyn 2

Dydd Gwener 4.30-5.15pm

Cyfle gwych i ddechrau dysgu a datblygu sgiliau Pel-Rwyd gyda tiwtoriaid cymwys a phrofiadol.

 

Cychwyn: 15fed o Fedi, 2017

Dim sesiwn hanner tymor: 3ydd o Dachwedd, 2017

Diwedd Tymor: 8fed o Ragfyr, 2017

 

 

Ysgol Bro Edern

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru