Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Pel-Rwyd Bach, Y Gorllewin

Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 2

Dydd Mawrth

Cyfle i ddechrau ymarfer sgiliau Pel-Rwyd gyda tiwtoriaid cymwys a phrofiadaol. Trefnir mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

16:15-17:15

 

Cychwyn: 12fed o Fedi, 2017

Dim sesiwn hanner tymor: 31ain o Hydref, 2017

Diwedd Tymor: 5ed o Ragfyr, 2017

Ysgol Treganna

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru