Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 9 Tachwedd 2010

Cyrsiau Undydd i Oedolion

Sut mae creu cartref Nadoligaidd a chwaethus heb lwytho’r tŷ gyda geriach y Stryd Fawr? Dyna gwestiwn a gaiff ei ateb ar gwrs undydd, sy’n rhan o gyfres o gyrisiau i oedolion a gaiff eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg ar y 4ydd o Ragfyr dan nawdd Menter Caerdydd.

 

O ganllawiau ar sut i greu anrhegion personol a chrefftau Nadolig effeithiol a rhesymol i flasu gwin i gwrs canwio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn, Bae Caerdydd; mae rhywbeth at ddant pawb a rhestr lawn o’r cyrsiau ar wefan newydd y Fenter neu drwy ffonio 029 2068 9888.

 

Fe gynhelir cyrsiau undydd Menter Caerdydd i oedolion ddydd Sadwrn, 4ydd o Ragfyr mewn gwahanol ganolfannau ar draws y ddinas. Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerdydd, mae’r cyrsiau yn cychwyn am 11 ac yn gorffen am 3, ag eithrio’r cwrs blasu gwin sy’n cychwyn am 3.30 ac yn gorffen am 6. Pris y cyrsiau yw rhwng £20 a £25.

 

Leah Hughes, y cynllunydd profiadol sydd i’w gweld yn aml ar y sgrin fach ar raglenni megis 04 Wal a Hip neu Sgip fydd yn arwain y cwrs Anrhegion Cartre’ ac Addurniadau’r Nadolig. Bwriad y cwrs fydd cynnig syniadau yn ogystal â rhoi cyfle i’r mynychwyr greu eitemau o ddeunyddiau wedi eu darparu.

 

“Mae gwneud eich crefftau eich hun yn sicrhau fod eich cartref yn edrych yn unigryw dros gyfnod yr ŵyl ac i mi mae cael un neu ddau o eitemau chwaethus yn llawer gwell na chlwstwr o addurniadau gormodol,” medd Leah sy’n 28 ac yn hannu o Rhuthun. “Yn yr un ffordd, mae gwneud anrhegion yn gallu golygu cymaint mwy na rhywbeth sydd wedi ei fachu o’r Stryd Fawr. Mae’n bersonol ac mae pobl yn gwerthfawrogi hynny.

 

“Dwi wedi bod yn edrych ogwmpas am ddeunyddiau ar gyfer y cwrs ac yn methu credu cymaint sydd ar y farchnad. Mae’n anhygoel! Yn sicr, bydd digon i’n cadw ni’n brysur ond dwi’n siwr y bydd cyfle i gael sgwrs a rhannu profiadau hefyd.”

 

“Mae’r cyrsiau undydd i oedolion wedi eu sefydlu ers pum mlynedd bellach ac maent yn boblogaidd dros ben ymysg croesdoriad eang o oedran,” medd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd. “O drefnu’r cyrsiau yma ar gyfer mis Rhagfyr mae’n gyfle i gynnwys un neu ddau o gyrsiau amserol ond mae digon at ddant pawb – boed nhw yn hwyl yr ŵyl a’i peidio!”