Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Rygbi Bach 3-4 oed

3-4 oed

Dydd Sadwrn: 13.01.18 - 24.03.18

 

Cyfle i adeiladu ar sgiliau craidd ac i ddechrau datblygu sgiliau penodol rygbi. Mae'r gwersi wedi cynllunio i ddysgu sut i pasio'r bel yn gywir a sut i sgorio cais da. Disgwylir i rieni cymryd rhan yn y sesiwn.

 

10:00 - 10:45am

13eg Ionawr - 24ain Mawrth

(Dim sesiwn hanner tymor - Chwefror 17eg)

Cwrs 10 wythnos

 

Mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

Neuadd Chwaraeon Talybont Western Avenue

£55.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru