Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Rygbi Bach 2½-3 oed

2½-3 oed

Dydd Sadwrn: 13.01.18 - 24.03.18

Cyfle i annog sgiliau craidd ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol trwy gymryd tro, rhannu a gweithio fel tim. Disgwylir i rieni gymryd rhan yn y sesiynau.

 

10:00 - 10:30am

13eg Ionawr - 24ain Mawrth

(Dim Sesiwn Hanner Tymor - Chwefror 17eg)

 

Cwrs 10 wythnos.

 

Mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

 

Neuadd Chwaraeon Talybont, Western Avenue

£45.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru