Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Rygbi Bach i blant 2½-3 oed

Plant 2½-3 oed

Bore Sadwrn 10-10:30am

Cyfle i annog sgiliau craidd ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol trwy cymryd tro, rhannu a gweithio fel tim. Disgwylir i rieni gymryd rhan yn y ses

 

16 Medi - 9 Rhagfyr 2017

(Dim Sesiwn Hanner Tymor - Tachwedd 4ydd)

 

£54 am sesiwn 12 wythnos.

 

Mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

 

Neuadd Chwaraeon Talybont, Western Avenue

£54.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru