Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 21 Ionawr 2014

Dwynwen o Gram i godi'r galon ar ddiwrnod y cariadon

 

Mae Menter Caerdydd yn annog trigolion cariadus y ddinas i gystadlu mewn cystadleuaeth arbennig i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar Ddydd Sadwrn, Ionawr 25.

 

Mewn partneriaeth â gwesty’r Park Plaza yng Nghaerdydd, mae’r wobr eleni yn un gwerth eu hennill – noson i ddau ym moethusrwydd y Park Plaza Nos Sadwrn, Ionawr 25, gan gynnwys swper, brecwast a defnydd o’r spa.

 

Y cwbl sydd angen gwneud am y siawns i ennill yw cysylltu â Menter Caerdydd gyda’ch stori garu chi gan rhoi gwybod pam eich bod chi’n haeddu’r wobr wych yma! Rhowch wybod i ni ar Twitter @mentercaerdydd, neu ebostiwch sarajones@mentercaerdydd.org. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Iau, Ionawr 23 a byddwn yn hysbysu’r cwpl lwcus gyda Dwynwen-o-gram Ddydd Gwener, Ionawr 24.

 

Os nad ydych chi’n ddigon ffodus i ennill y wobr, cofiwch bod digon o ffyrdd i ddathlu Santes Dwynwen dros y penwythnos – beth am fynd allan am bryd o fwyd, neu brynu blodau (am bris tipyn rhatach nad adeg San Ffolant!!)

 

Meddai Siân Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd: “Roeddem yn awyddus i ddathlu’r ŵyl draddodiadol hon yng Nghaerdydd, ac mae’r bartneriaeth newydd hon gyda’r Park Plaza yn dangos bod cwmniau mawr yn gweld gwerth yn y dathliadau Cymreig. Dwi’n gobeithio bydd ein cystadleuaeth Santes Dwynwen eleni yn codi proffil yr achlysur ac yn tanio ychydig o awydd am ramant yng nghalonnau pobl Caerdydd hefyd.”

 

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

 

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org