Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Nofio i Ddechreuwyr (Dydd Iau)

3 i 4 oed

1:30 - 2:00pm 19.04.18 - 28.06.18

 

Cwrs 10 wythnos i gyflwyno technegau sylfaenol Nofio mewn awyrgylch hwylus a chyfeillgar

1:30 - 2:00pm 

Ebrill 19eg - 28ain o Fehefin

Dim Sesiwn Hanner Tymor - Mai 31ain

 

Trefnir y sesiynau ar y cyd rhwng Menter Caerdydd a'r Urdd dan arweiniad hyfforddwyr cymwys a phrofiadol.

*Nid oes hawl gan riant/gwarchodwr fod yn y pwll gyda'r plentyn.

**Sesiwn ychwanegol 5ed Orffennaf i blant tymor diwethaf yn sgil gohurio sesiwn

Canolfan y Tyllgoed

£57.50 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
leah@mentercaerdydd.cymru