Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Nofio i Ddechreuwyr (Dydd Iau)

3 oed i 4 oed

Medi 14eg - Rhagfyr 9fed 1:30 - 2:00pm

 

Cwrs 12 wythnos ar ddydd Iau

Medi 14eg - Rhagfyr 9fed 1:30 - 2:00pm (ag eithro hanner tymor Tachwedd 2il)

 

 

Trefnir y sesiynau ar y cyd rhwng Menter Caerdydd a'r Urdd dan arweiniad hyfforddwyr cymwys a phrofiadol.

*Nid oes hawl gan riant/gwarchodwr fod yn y pwll gyda'r plentyn.

Canolfan y Tyllgoed

£69.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru