Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Bwrlwm

4*-11 oed

BWRLWM 

Byddwn yn cadarnhau safleoedd yr ysgolion ar gyfer gwyliau hanner tymor Chwefror yn y flwyddyn newydd.

Dyddiad hanner tymor Chwefror yw 

Dydd Llun, Chwefror 19- Dydd Gwener, Chwefror 23

 

Bwrlwm
Sesiynau chwarae agored yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol.
Mae'r sesiynau chwarae agored yn awr a 55 munud ac yn agored i blant mewn addysg llawn amser (*Dosbarth Derbyn ymlaen)

Gwasanaeth Chwarae Agored

Ein nod yw darparu awyrgylch chwarae lle bydd plant yn chwerthin ac yn crio, lle i archwilio ac arbrofi, greu a dinistrio; cyflawni a methu; teimlo'n gyffrous ac ar adegau efallai'n ddiflas ac yn rhwystredig, fod yn annibynnol a hunan-ddibynol, yn gallu cael cymorth, cefnogaeth ac anogaeth gan eraill pan fo angen; gallu chwarae mewn sawl ffordd wahanol, yn meddwl ac yn gweld y byd mewn ffordd wahanol, yn bod yn wahanol.

* Mae'n rhaid i blant fod mewn addysg llawn amser. Am rhesymau yswiriant, ni allwn gymryd plant sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn fis Medi.

Sesiynau Chwarae Agored

£Am DDIM

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
angharad@mentercaerdydd.org